جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز شنبه ۲۴ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز شنبه ۲۴ اسفند اعلام شد.

متوسطه دوره اول

از ساعت ۸ صبح تا ۸:۲۰ درس عربی  پایه هفتم

ساعت ۸:۲۰ تا۸:۴۵  ریاضی پایه نهم

ساعت  ۸:۴۵ تا ۹.۱۰  علوم تجربی پایه هشتم

ساعت ۹:۱۰ تا ۹:۳۰ ریاضی پایه نهم

برنامه دوره ابتدایی

از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ صبح کتاب قرآن و فارسی اول دبستان

از ساعت  ۱۱تا ۱۱:۳۰کتاب بازی وریاضی دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ کتاب علوم تجربی و تفکر سوم دبستان

ساعت ۱۲:۲۰ تا ۱۲:۵۰کتاب بازی و ریاضی چهارم دبستان

ساعت ۱۲:۵۰ تا ۱۳.۲۰ کتاب فارسی و نگارش پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ کتاب علوم تجربی و تفکر ششم دبستان

متوسطه دوم

ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵ درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته تجربی

ساعت ۱۵ تا ۱۵:۳۰ درس  فارسی۱ پایه ۱۰ همه رشته‌ها

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶درس زمین شناسی پایه ۱۱ رشته‌های ریاضی و تجربی

ساعت ۱۶ تا ۱۶:۳۰ درس تاریخ معاصر پایه یازدهم رشته های تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ درس شیمی ۳ پایه ۱۲ ریاضی فیزیک و تجربی

ساعت۱۷ تا ۱۷.۳۰ درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ همه رشته‌ها

ساعت ۲۲ تا ۲۲.۳۰ درس ریاضی پایه ۱۲ رشته تجربی

ساعت ۲۲:۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۱۲

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه ۴ 

از ساعت۸ صبح تا ۸.۳۰ درس علوم و معارف قرآنی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس فلسفه ۱ پایه ۱۱رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس منطق پایه ۱۰رشته‌های علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹:۳۰ تا۱۰ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱رشته‌های علوم و معارف اسلامی وادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰:۳۰ تا۱۱ درس علوم وفنون ادبی ۳ پایه ۱۲ رشته‌های  علوم و معارف اسلامی و ادبیات و علوم انسانی

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس فیزیک پایه ۱۰  پودمان۴

ساعت۱۱:۳۰ تا ۱۲کتاب دانش فنی تخصصی(صورت‌های مالی) پایه ۱۲ پودمان ۴ رشته حسابداری مالی شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت۱۳ استاندارد حسابداری مقدماتی پایه ۱۰ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۴ استانداردعکاسی دیجیتال پایه ۱۰ شاخه کاردانش.

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/10948کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10948/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-شنبه-۲۴/کپی شد!