معاون اول رئیس ‌جمهور خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، در نخستین روز سفر جهانگیری به خوزستان، معاون اول رئیس جمهور پس از افتتاح پایانه اروند در فرودگاه بین‌المللی آبادان به منظور شروع عملیات بازسازی اماکن مسکونی…