مرکز مقاومت بسیج سپاه بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

کانون جامعه پزشکی بندر امام خمینی(ره) به مناسبت نخستین روز فعالیت، طرح ویزیت و خدمات پزشکی رایگان با هدف خدمت‌رسانی به افراد و خانواده‌های کم‌برخوردار در بندرامام خمینی(ره) را اجرا کرد.