قاسم رضائیان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رئیس شورای شهر بندر امام خمینی (ره) گفت: بیش از ۱۵ روز که رئیس بیمارستان راه زینب(س) استعفا کرده و بیمارستان مدیر داخلی ندارد و رسیدگی به بیماران بندر امام خمینی (ره) در تنهاترین مرکز درمانی دولتی مختل شده است.