رانندگان خوراک خبرخوان خوراک اتم

رانندگان در روزهای پیک کرونایی ‌در حرکتی جهادی و شبانه‌روزی ۵۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو را بسیج ‌و یک میلیون و ۱۴۰ هزار تن کالای اساسی ‌را از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) به اقصی نقاط کشور انتقال دادند.