بخشدار بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) نسبت به مواضع حبیب آقاجری نماینده ماهشهر نسبت به شهرستان شدن بندرامام خمینی(ره) و رفتار خارج از عرف با بخشدار در جلسه خصوصی بیانیه صادر کرد.
طبق فایل صوتی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حبیب آقاجری نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی به بخشدار بندر امام‌‌ خمینی(ره)، به دولت توهین و تهدید به اخراج نماینده عالی دولت از دفتر خود کرد!!!!!
به گزارش خبرنگار خبر بندر امام خمینی(ره)، روز گذشته مسافران قطار ساعت۱۸ مورخ ۱۷ آذر ۹۶ ایستگاه بندر امام خمینی(ره) مجددا با تکمیل ظرفیت مسافر مواجه شدند و مسیر اهواز را به صورت سرپایی…
در گفتگوی خبر بندر امام خمینی(ره) با آرش قنبری بخشدار بندر امام خمینی(ره) مطرح شد: علت مشکل بوجود آمده تکمیل شدن ظرفیت در ایستگاه ماهشهر بود و این اتفاق فقط در سرویس ساعت ۶…