اسکله های صادراتی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان درباره جزییات این خبر اظهار داشت: به منظور رعایت الزامات قانونی ناظر برساخت و بهره برداری از سازه‌ها و تأسیسات ساحلی و…