اسحاق جهانگیری خوراک خبرخوان خوراک اتم

اسحاق جهانگیری درحالی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد که مدعی شد یکی از دلایل وضع امروز کشورمان، ضعف مدیران اجرایی بوده است؛ آنهم درحالی که ایشان ۸ سال معاون اول رئیس جمهور بوده اند!
وعده‌های توخالی و شعاری مسئولان کشوری و استانی برای شهرستان شدن بندر امام خمینی(ره) در حد یک شعار مقابل دوربین خبرنگاران رها شد. وعده سرخرمن معاون اول رئیس جمهور هم راه به جایی نبرد.
به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، در نخستین روز سفر جهانگیری به خوزستان، معاون اول رئیس جمهور پس از افتتاح پایانه اروند در فرودگاه بین‌المللی آبادان به منظور شروع عملیات بازسازی اماکن مسکونی…