شهردار بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) سومین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه وحقوقی باموضوع بررسی بودجه پیشنهادی ۹۶ شهرداری دوشنبه بعدازظهر با حضور شهردار ، اعضای شورا و به ریاست داود مجدم مسئول کمیسیون در…
بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری بندرامام خمینی ۷۵ میلیارد تومان پیشنهاد شد مجدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره): جلسه‌ی بررسی پیش‌نویس برنامه ‌و بودجه…