ورزش خوراک خبرخوان خوراک اتم

رییس هیات پزشکی ورزشی خوزستان گفت: انتظار می رود اگر واکسیناسیون به صورت گسترده در کشور انجام شود و وضعیت رنگ بندی استان خوزستان هم از حالت قرمز و نارنجی خارج شود و به سمت رنگ زرد برود، شاید بتوانیم بسیاری از فعالیت های ورزشی را در استان با نظارت فعال کنیم که در این صورت برای سلامت جامعه نیز مفید خواهد بود.
سید عباس هاشمی نصب قهرمان بوکس ایران از بندر امام خمینی(ره) مسئول هماهنگی شورای بوکس استان خوزستان شد به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) سید عباس هاشمی نصب طی حکمی که از سوی رئیس شورای…