شهردار بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از فارس، شورای پنجم با انتخاب محمد عبیاوی به عنوان شهردار بندرامام‌خمینی شروع شد. حمایت‌های بی‌دریغ اعضا شورای شهر در این سال‌ها سبب…
در گفتگوی خبر بندر امام خمینی(ره) با حبیب نصیری فر شهردار سابق بندر امام خمینی(ره) مطرح شد: بدهی مقتضیات زمان را در بر نمی گیرد، اگر بدهی بد است برای مدیریت قبل از من هم…
حسین عبیداوی رئیس شورای شهر بندر امام خمینی(ره) در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره) مطرح کرد: حریم و محدوده بندر امام خمینی(ره) به هیچ عنوان با هیچ احدالناسی قابل مذاکره نیست، فصل الخطاب قانون…