داوود مجدم شورای شهر بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) سومین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه وحقوقی باموضوع بررسی بودجه پیشنهادی ۹۶ شهرداری دوشنبه بعدازظهر با حضور شهردار ، اعضای شورا و به ریاست داود مجدم مسئول کمیسیون در…
رئیس کمیسیون برنامه وبودجه وحقوقی شورای اسلامی شهر در گفتگو با خبر بندرامام خمینی(ره) داوود مجدم از طرح وموافقت تاسیس سازمان حمل ونقل همگانی و اتوبوسرانی در کمیسیون برنامه وبودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر…
بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری بندرامام خمینی ۷۵ میلیارد تومان پیشنهاد شد مجدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره): جلسه‌ی بررسی پیش‌نویس برنامه ‌و بودجه…