گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندر امام خمینی(ره)

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، صبح امروز به مناسبت روز جهانی دریانوردی، دریانوردان بندر امام خمینی(ره) با حضور در کشتی های خارجی پهلو گرفته در این بندر بزرگ تجاری کشور، روزجهانی دریانورد را به دریانوردان حاضر در کشتی های پهلو گرفته تبریک گفتند.

https://biknews.ir/8079کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/8079/گرامیداشت-روز-جهانی-دریانوردی-در-بندر/کپی شد!