سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، سعید سلیمانی با حکم مدیر عامل بانک رفاه به عنوان سرپرست شرکت پتروشیمی امیرکبیر منصوب شد.

هفته گذشته سیدجواد سلیمانی مدیرعامل سابق این شرکت به عنوان مدیر عامل مجموعه شرکت های خودرویی سایپا منصوب شده بود.

سعید سلیمانی از نیروهای قدیمی شرکت پتروشیمی امیرکبیر است که پیش از این ریاست مجتمع این شرکت را برعهده داشته است.

https://biknews.ir/6824کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/6824/سرپرست-شرکت-پتروشیمی-امیرکبیر-منصوب-ش/کپی شد!
7