بندرامام خمینی|شهردار بندر امام خمینی(ره) ابقاء شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از تسنیم، بعد از انتقادات فراوان نسبت به ۱۴ ماه عملکرد مدیریتی محمد عبیاوی در سمت شهردار بندر امام خمینی(ره)، بالاخره جلسه طرح سئوال از شهردار انجام شد که با حضور موافقان و مخالفان شهردار و اعضای شورای شهر حاشیه های زیادی را رقم زد. در پایان جلسه طرح سئوال از شهردار، محمد عبیاوی توانست نظر ۶ نفر از اعضای هفت نفره شورای شهر را با پاسخ های خود، جلب و خود را از استیضاح نجات دهد. حال فرصت دوباره به شهردار جوان داده شد تا ضعف های مدیریتی ۱۴ ماه گذشته خود را پوشش بدهد و با تحرک و پویایی، تحولی در شهر ایجاد کند.

رئیس شورای شهر بندر امام خمینی(ره) درباره طرح سئوال از شهردار، اظهار داشت: طبق قانون، اعضای شورای شهر در هر زمانی که تشخیص دهند حق تذکر و طرح سئوال از شهردار را دارند. دو نفر از اعضای شورا درخواست طرح سئوال از شهردار بندر امام خمینی(ره) را داشتند که شهردار در وقت قانونی درخواست تشکیل جلسه دادند و آمادگی خود را برای پاسخ به سئوالات طراحان سئوال اعلام کردند.

حسین عبیداوی درباره نحوه برگزاری جلسه طرح سئوال از شهردار بندر امام خمینی(ره)، بیان کرد: به علت کم بودن ظرفیت سالن جلسات شورای شهر و سئوالاتمحرمانه ای که در نامه طراحان سئوال بود، برگزاری جلسه غیرعلنی بود. جلسه بدون تاثیرپذیری از حواشی برگزار و به تمام سئوالات پاسخ داده شد و شهروندان حاضر در جلسه هم از ارائه پاسخ های شهردار اعلام رضایت کردند.

بیشتر بخوانید:

رئیس شورای شهر بندر امام خمینی(ره) درباره نتیجه طرح سئوال از شهردار بندر امام خمینی(ره)، بیان داشت: در پایان جلسه طرح سئوال از شهردار یکی از اعضا از پاسخ های شهردار قانع شد و عضو دیگر نیز از برخی پاسخ های شهردار قانع ولی در برخی دیگر ازسئوالات، هنوز ابهام وجود دارد. رای گیری طرح سئوال از شهردار بندر امام خمینی(ره) با حضور کلیه اعضا شورای شهر صورت گرفت که در نتیجه ۶ نفر از اعضای هفت نفره شورای شهر از پاسخ های شهردار به سئوالات قانع شدند.

عبیداوی درباره سکونت شهردار بندر امام خمینی(ره)، عنوان کرد: شهردار در منزل سازمانی که شهرداران قبلی هم آنجا بودند، ساکن است و شهردار معتقد است به خاطر اعتبارات کم شهری اینجا ساکن هستم و نیازی به مسکن جدید نیست شاید در آینده مسکن جدید برای شهردار در نظر بگیریم. حضور خانواده شهردار به خاطر مدارس فرزندانش، امکان ندارند ولی شهردار را ملزم کردیم همیشه باید در محل خدمت حضور داشته باشند و هیچ گونه مشکلی از لحاظ سکونت با شهردار نداریم.

منتظر منصوری دیگر عضو شورای شهر نیز بندر امام خمینی(ره) درباره طرح سئوال از شهردار، اظهار داشت: ۲۳ سئوال عمومی و تخصصی با محتوای سئوالات مطرح شده در جلسات کمیسیون ها، جلسات رسمی, مراجعات حضوری مردمی به شورای شهر و بازدیدهای شهری که مربوط به تصدی شهردار بندر امام خمینی(ره)، توسط دو عضو شورای شهر تدوین و از شهردار، پرسیده شد. شهردار بندر امام خمینی(ره) در فرصت قانونی بهسئوالات پاسخ دادند ولی پاسخ قانع کننده ای از مدیریت ۱۴ ماه محمد عبیاوی شهردار بندر امام خمینی(ره) درباره سئوالات محرمانه، عمومی و تخصصی دریافت نکردم.

منصوری با تاکید بر اینکه از جایگاه نظارتی ابتدا تذکرات اولیه را به شهردار بندر امام خمینی(ره) دادم، عنوان کرد: طرح سئوال حق قانونی و وظیفه نظارتی شورای شهر است و از اینکه شش عضو دیگر شورا از پاسخ های عبیاوی قانع شدند به نظرات همکاران احترام می گذارم. قطعا با حمایتی که هفت عضو شورای شهر در حیطه مسئولیت پذیری و نظارتی خواهیم داشت برای رفاه شهروندان قدم برمی داریم.

انتهای پیام/*

https://biknews.ir/6681کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/6681/بندرامام-خمینیشهردار-بندر-امام-خمینی/کپی شد!