خوزستان ۶۱.۶ درصد بارش یک سال کامل‌ زراعی‌ را دریافت‌ کرد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از تسنیم محمدسبزه‌زاری‌ اظهار داشت: استان خوزستان از ابتدای سال زراعی تاکنون ۶۱.۶ درصد از مقدار بارش یک‌ سال کامل زراعی خود را دریافت کرده است.

وی در تشریح میزان بارش‌های سال زراعی جاری عنوان کرد: بارش استان در سال زراعی جاری تاکنون ۱۹۷.۰ میلی‌متر بوده که در مقایسه‌ با سال‌ گذشته با رشد خوبی‌ داشته است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در مقایسه آمار بارش در دو سال زراعی متوالی افزود: مقدار بارش در سال زراعی‌ گذشته ۳۵.۲ میلی‌متر بوده‌ که در مقایسه با امسال با رشد ۱۶۱.۸ میلی‌متری روبه‌رو بوده است.

وی عنوان کرد: میزان بارش‌ها در سال جاری در مقایسه با بلند مدت در همین بازه(۴۳.۵ میلی‌متر)، ۱۵۳.۵ میلی‌متر که‌ معادل ۳۵۲.۵ درصد است افزایش داشته است.

انتهای پیام/*

https://biknews.ir/6314کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/6314/خوزستان-۶۱-۶-درصد-بارش-یک-سال-کامل‌-زرا/کپی شد!