اعتصاب کارگران شهرداری بندرامام خمینی(ره) به روز دوم کشیده شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)؛ روز گذشته و صبح امروز کارگران شهرداری بندرامام خمینی(ره) در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای معوقه خود اعتصاب کردند.

این چندمین اعتصاب کارگران شهرداری بندرامام خمینی(ره) در سال ۹۷ است که بی‌نتیجه و بدون پرداخت معوقات انجام می‌گیرد.

 

https://biknews.ir/6085کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/6085/اعتصاب-کارگران-شهرداری-بندرامام-خمین/کپی شد!