تا دو سه هفته دیگر آبگیر نصب شده در جراحی به لجن می رسد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان گفت: با توجه به وضعیت آب در رودخانه جراحی ممکن است تا دو یا سه هفته آینده آبگیر نصب شده در این رودخانه به زیر لجن برود و در این صورت دیگر امکان پمپاژ آب به روستاهای رامشیر وجود نخواهد داشت.
درویشعلی کریمی در جلسه شورای آب و برق استان با اشاره به مشکلات آب شهرستان رامشیر اظهار کرد: با توجه به وضعیت آب در رودخانه جراحی ممکن است تا دو یا سه هفته آینده آبگیر نصب شده در این رودخانه به زیر لجن برود.
وی افزود: در صورتی که شرایط آبی در رودخانه جراحی به همین شکل ادامه پیدا کند و آبگیر در لجن قرار بگیرد، دیگر امکان پمپاژ آب از رودخانه ممکن نخواهد بود و احتمال دارد همه روستاهای رامشیر با قطع آب مواجه شوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان با اشاره به کلنگ زنی پروژه آبرسانی به ۱۶ روستای شاوه ها در شهرستان رامشیر تصریح کرد: در فاز اول این طرح ۷ روستا در شهرستان رامشیر از نعمت آب بهره مند شدند و در فاز دوم نیز قرار است با اجرای خط مورد نظر ۹ روستای دیگر از نعمت آب پایدار بهره مند شود.
کریمی با بیان اینکه در اجرای این طرح برای آنکه گرفتار انجام برگزاری مناقصات نشویم، مجوز ترک تشریفات دریافت کردیم، عنوان کرد: در اجرای این طرح با مشکلاتی مواجه هستیم که یکی از این مشکلات بحث اتمام مواد مورد نیاز برای اجرای این طرح است.
وی ادامه داد: با قول هایی که به من داده شده قرار است در روز چهارشنبه این هفته مشکل مواد موردنیاز برای اجرای طرح حل شود و مجددا عملیات آبرسانی به ۹ روستای دیگر شهرستان رامشیر از سر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان خاطرنشان کرد: در زمینه اجرای این طرح از فرماندار رامشیر درخواست دارم تا روند اجرای آن را رصد کند و در صورتی که تا چهارشنبه این هفته مجددا عملیات آبرسانی آغاز نشد، به من اطلاع دهد تا مساله را پیگیری کنم./ایسنا
https://biknews.ir/5321کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/5321/تا-دو-سه-هفته-دیگر-آبگیر-نصب-شده-در-جراح/کپی شد!