تخلف ۱۶۰ میلیون تومانی دانشگاه علمی و کاربردی بندر امام خمینی(ره)

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از تسنیم سید سعید بزاز  اظهار کرد: دانشگاه علمی و کاربردی بندر امام خمینی(ره) به جهت اضافه بنا در ساخت دانشگاه، توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بندر امام خمینی(ره) جریمه شده است.

وی افزود: رای دانشگاه علمی و کاربردی مرکز خلیج فارس بندر امام خمینی(ره) در کمیسیون ماده ۱۰۰ صادر و در کمیسیون تجدید نظر تایید شده است و یک بازه زمانی هم برای پرداخت در نظر گرفته شده است که باید پرداخت کند.

سخنگوی شورای شهر در رابطه با فشار وارده به کمیسیون ماده ۱۰۰ برای عدم پرداخت جریمه، عنوان کرد: با توجه به میزان جریمه در نظر گرفته شده، طبیعی است تمام کسانی که می‌خواهند جریمه پرداخت کنند استنکاف کرده و به تاخیر می‌اندازند. تا زمانی که پرداخت نکنند اتمام کار داده نمی‌شود و هیچ کسی نمی‌تواند پرداخت نکند‌.

عضو شورای شهر بندر امام خمینی(ره) افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از نماینده فرماندار، نماینده شورای شهر و یک قاضی است و تاکنون کسی شورای شهر را در پرداخت این مبلغ تحت فشار قرار نداده است و بعید است این چنین باشد.

وی در رابطه میزان جریمه در نظر گرفته شده برای دانشگاه علمی و کاربردی بیان کرد: در قانون تصریح شده است بین یک تا ۳ درصد جریمه، جهت اضافه بنا در نظر گرفته شود و با توجه به کاربری آموزشی ساختمان، حداقل جریمه که مبلغ ۱۶۰ میلیون بود در نظر گرفته شد و کسی هم نمی‌تواند کار غیرقانونی انجام بدهد.

بزاز در رابطه با اساس کار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری عنوان کرد: اصل تشکیل ماده ۱۰۰ برای رسیدگی به تخلفات ساخت و سازهای ساختمانی است و به طور مثال برای ساخت زمین، تراکم ۶۰ درصد برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده است و اگر کسی بیش از این بسازد تخلف کرده است.

عضو کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، افزود: یکی از مشکلات شهری در بندر امام خمینی(ره) این است که ساخت و ساز ها بیش از آن چیزی که قانون تعیین کرده است، به صورت متداول و معمول انجام می‌شود.

بزاز در ادامه بیان کرد: وقتی تخلف صورت گرفت، دو راه وجود دارد، یا اضافه بنای اضافی تخریب شود یا کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شده و با توجه به قانون جریمه برای اضافه بنا پرداخت شود.

سخنگوی شورای شهر بندر امام خمینی(ره) در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ از هیئت بررسی ابتدایی و تجدید نظر تشکیل شده که در صورت اعتراض شخص به رای کمیسیون ابتدایی به کمیسیون تجدیدنظر جهت رای قطعی ارجاع داده می‌شود.

وی تاکید کرد: جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ “فروش تراکم” یکی از منابع مهم درآمد شهرداری بندر امام خمینی(ره) است.

بزاز در مورد عواقب فروش تراکم در حوزه شهری که باعث استفاده از حریم شهری می‌شود، بیان کرد: بعید است شخصی به خاطر اضافه بنا به حریم شهری تعرض کرده باشد، اما متاسفانه تخلف در همه جا هست و نمی‌توانیم این موضوع را کتمان کنیم.

وی افزود: در صورت تخلف به حوزه شهری باید شهرداری ورود کرده و بعد از بررسی به صورت کیفی برخورد کند.


 

https://biknews.ir/5008کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/5008/تخلف-۱۶۰-میلیون-تومانی-دانشگاه-علمی-و-ک/کپی شد!