مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی در بندر امام خمینی(ره)

مسابقات اسلالوم اتومبیلرانی همگانی استان خوزستان برای اولین بار در بندر امام خمینی(ره) برگزار شد.

https://biknews.ir/2395کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2395/مسابقات-اسلالوم-اتومبیلرانی-همگانی-د/کپی شد!