منتخبان شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) مشخص شدند

پس از شمارش آرا و بر اساس انتخاب مردم هفت نامزد منتخب ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر بندر امام‌خمینی(ره) معرفی شدند.

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، بنا بر اعلام یکشنبه روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر پس از شمارش آرا و بر اساس انتخاب مردم، آقایان سعید ماضی‌زاده با ۴۳۲۷ رای، هدایت جوکار با  ۳۵۰۷ رای، عمار آلبوغبیش با ۳۱۸۹ رای، قاسم رضائیان با ۲۹۳۵ رای، فرید قنواتی با ۲۸۳۹ رای، احمد مقدم با ۲۷۴۷ رای و اصغر روحی اصفهانی ۲۷۰۵ رای به عنوان منتخبان شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) برگزیده شدند.

همچنین آقایان سید امین موسوی با ۲ هزار و ۶۶۷ رای، مصطفی سکرانی با ۲ هزار و ۵۹۷ رای و حسین عساکره با ۲ هزار و ۵۰۹ رای به عنوان عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهر بندر امام‌خمینی(ره) معرفی شدند.

 

لیست نهایی به شرح ذیل است:

۱ -آقای سعید ماضی زاده نام پدرعبدالله دارای ۴۳۲۷ رأی
۲ -آقای هدایت جوکار نام پدرنورعلی دارای ۳۵۰۷ رأی
۳ -آقای عمار البوغبیش نام پدرعزیز دارای ۳۱۸۹ رأی
۴ -آقای قاسم رضائیان نام پدرمحمد قلى دارای ۲۹۳۵ رأی
۵ -آقای فرید قنواتی نام پدرمندنى دارای ۲۸۳۹ رأی
۶ -آقای احمد مقدم نام پدرجواد دارای ۲۷۴۷ رأی
۷ -آقای اصغر روحی اصفهانی اصل نام پدرمحمود دارای ۲۷۰۵ رأی
۸ -آقای سیدامین موسوی نام پدرسیدحسین دارای ۲۶۶۷ رأی
۹ -آقای مصطفی سکرانی نام پدرمحمدحسین دارای ۲۵۹۷ رأی
۱۰ -آقای حسین عساکره نام پدرنعمت اله دارای ۲۵۰۹ رأی
۱۱ -آقای سیدایاد موسوی نام پدرسیدعبدالزهرا دارای ۲۴۵۹ رأی
۱۲ -آقای سیدمحمد هاشمی نام پدرسیدحمید دارای ۲۴۱۳ رأی
۱۳ -آقای رضا پازدار نام پدرحسین دارای ۲۲۶۲ رأی
۱۴ -آقای قاسم مڃاسبه نام پدرضاحی دارای ۲۱۴۵ رأی
۱۵ -آقای سیدهادی موسوی نام پدرسید کریم دارای ۲۱۲۸ رأی
۱۶ -آقای فوأد عفراوی نام پدرعزیز دارای ۲۰۱۴ رأی
۱۷ -آقای فوأد راشدی نام پدرعبدالحسین دارای ۱۹۵۵ رأی
۱۸ -آقای سیدعدنان موسوی نام پدرموسى دارای ۱۹۳۱ رأی
۱۹ -خانم سهام منصوری نام پدرفالح دارای ۱۹۲۷ رأی
۲۰ -آقای بهرام حیدریان نام پدرغلامحسین دارای ۱۸۹۷ رأی
۲۱ -آقای مهدی قنواتی نام پدرکیومرث دارای ۱۸۵۴ رأی
۲۲ -آقای بهرام شمالی پور نام پدرناصر دارای ۱۷۰۵ رأی
۲۳ -آقای علی مطوری نام پدرحمزه دارای ۱۶۹۴ رأی
۲۴ -آقای محمدسعید اکبری نام پدرعلى دارای ۱۵۳۱ رأی
۲۵ -آقای پیمان فلاحی نام پدرعیدی دارای ۱۴۸۹ رأی
۲۶ -آقای عبداله نیک زاد نام پدرصید محمد دارای ۱۴۶۱ رأی
۲۷ -آقای علی محسنی نام پدرعبدالامیر دارای ۱۳۲۱ رأی
۲۸ -آقای سیدقاضی موسوی طیب نام پدرسید یوسف دارای ۱۳۰۳ رأی
۲۹ -آقای جهاد رجبی نام پدرعبدالرضا دارای ۱۲۴۶ رأی
۳۰ -آقای علی نیک زاد نام پدرعبدالرضا دارای ۱۲۳۵ رأی
۳۱ -آقای فیروز فتاحی نام پدرنادر دارای ۱۲۰۸ رأی
۳۲ -آقای عبدالحسن راشدی نام پدرمجید دارای ۱۰۳۵ رأی
۳۳ -آقای کمال راشدی نام پدرعبدالکریم دارای ۹۷۶ رأی
۳۴ -آقای هادی حریصی نام پدرشهاب دارای ۹۶۲ رأی
۳۵ -آقای حکیم عتیقی نام پدرعبدالمجید دارای ۹۳۶ رأی
۳۶ -آقای حسین حسینى نام پدرفتح الله دارای ۹۲۳ رأی
۳۷ -آقای امیر محبی اصل نام پدرخسرو دارای ۹۱۴ رأی
۳۸ -آقای سیدمحمد طباطبائی نسب نام پدرسیدمطر دارای ۹۱۳ رأی
۳۹ -آقای علی کریماوی نام پدرعیسى دارای ۸۸۶ رأی
۴۰ -آقای سجاد جعفریان نام پدرجمشید دارای ۸۰۹ رأی
۴۱ -آقای مسلم بڃاری لفته نام پدرعبدالرضا دارای ۷۹۱ رأی
۴۲ -آقای جعفر رشیدی نام پدررعید دارای ۷۸۱ رأی
۴۳ -خانم رقیه روزی نام پدرشکراله دارای ۷۳۱ رأی
۴۴ -آقای ابراهیم پیرایش نام پدرمصیب اله دارای ۶۷۷ رأی
۴۵ -آقای محمود عساکره نام پدرعیسی دارای ۶۳۷ رأی
۴۶ -آقای هادی البوغبیش نام پدرغنوم دارای ۵۹۹ رأی
۴۷ -آقای عبدالقادر رویسی محمدی نام پدرلطیف دارای ۵۹۶ رأی
۴۸ -آقای مهرداد حمودی نام پدرعبدالحسین دارای ۵۴۶ رأی
۴۹ -آقای محمد ناصریان زاده نام پدرفرید دارای ۵۳۰ رأی
۵۰ -آقای ایمان بهمئی نام پدریحیى دارای ۵۱۹ رأی
۵۱ -خانم هدیه بوعذار نام پدرجلیل دارای ۴۷۷ رأی
۵۲ -آقای جواد شیریان مهشاد نام پدریارعلی دارای ۴۶۹ رأی
۳۳ -آقای پرویز زلقی نام پدرمحمدعلى دارای ۴۵۷ رأی
۵۴ -آقای مرتضی عبدزاده نام پدرحمید دارای ۴۴۷ رأی
۵۵ -آقای سمیر حمید نام پدرعبداله دارای ۴۲۹ رأی
۵۶ -آقای عباس عساکره نام پدرحمید دارای ۴۱۱ رأی
۵۷ -آقای امید صالح وندی نام پدرغلامرضا دارای ۴۰۴ رأی
۵۸ -آقای ناصر عساکره نام پدرظهیر دارای ۳۹۷ رأی
۵۹ -خانم غزال جلیزی نام پدرعبید دارای ۳۸۳ رأی
۶۰ -آقای محمد اسلامی نسب نام پدرعبدالرضا دارای ۳۷۸ رأی
۶۱ -خانم نغمه جعفریان نام پدرغلامرضا دارای ۳۷۳ رأی
۶۲ -آقای اسماعیل جهانگیری کوه شاهی نام پدرابراهیم دارای ۳۷۰ رأی
۶۳ -آقای بهزاد فلاحی نام پدرغلامرضا دارای ۳۶۵ رأی
۶۴ -آقای عبدالرضا فاطمی کیا نام پدرعوید دارای ۳۶۴ رأی
۶۵ -خانم حدیث ارجمندزیارتی نام پدرمحمدرضا دارای ۲۹۸ رأی
۶۶ -آقای میثم خفائی زاده نام پدرعوده دارای ۲۸۹ رأی
۶۷ -آقای مصطفی محمدزاده نام پدراحمد دارای ۲۸۰ رأی
۶۸ -آقای حیدر جعفری مجد نام پدرناظم دارای ۱۹۶ رأی
۶۹ -آقای ناصر مسلمی نسب نام پدرفاضل دارای ۱۹۳ رأی
۷۰ -آقای فردین فلاحی نام پدرقاسمعلى دارای ۱۸۶ رأی
۷۱ -آقای هاشم جعفری مجد نام پدرناظم دارای ۱۸۴ رأی
۷۲ -آقای علی شیر قاسمی نام پدرباقر دارای ۱۸۱ رأی
۷۳ -آقای محسن کریم خواه نام پدرکامل دارای ۱۵۵ رأی
۷۴ -آقای علیرضا مرادی پور نام پدرمحمدرضا دارای ۱۴۷ رأی

بیشتر بخوانید:

ترکیب شورای ششم بندر امام خمینی(ره) مشخص شد

یک نامزد شورای شهر بندر امام خمینی(ره) بازداشت شد

لیست نهایی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) اعلام شد

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد همزمان با سراسر کشور، در ۸۸ شهر و ۲ هزار و ۳۶۲ روستای خوزستان برگزار شد.

۷۵ داوطلب شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) در این دوره از انتخابات به رقابت پرداختند.

گفتنی است بخش بندر امام خمینی(ره) در شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه طبیعی خور موسی، بزرگترین بندر تجاری استان خوزستان است.

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) با داشتن ۳۸ اسکله فعال به طول ۷ کیلومتر، بزرگ‌ترین بندر فعال ایران است. اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره کل گمرک استان خوزستان، بزرگترین پایانه حمل کالای اساسی کشور، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در این شهر بندری واقع شده‌ است. بندر امام خمینی از طریق آزادراه اهواز – بندر امام خمینی(ره) به کریدور شمال جنوب و راه‌آهن سراسری آن را به پایتخت پیوند می‌دهند.

لیست نتایج شمارش آراء نامزدهای شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره)

لیست نتایج شمارش آراء نامزدهای شورای اسلامی شهر بندرماهشهر

لیست نتایج شمارش آراء نامزدهای شورای اسلامی شهر شهید چمران

انتهای پیام/

https://biknews.ir/12958کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/12958/منتخبان-شورای-اسلامی-شهر-بندر-امام-خمی/کپی شد!