جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز جمعه ۲۲ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و چهار سیما برای روز جمعه  ۲۲ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹ تا ۹.۳۰  درس ادبیات فارسی  پایه ۹

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس مطالعات اجتماعی  پایه ۸

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰  درس نگارش  پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ​​​​​۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ هدیه‌ها و پیام‌های آسمانی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی  پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس عربی،زبان قرآن ۱  پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس کارگاه کارآفرینی و تولید  پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ درس آمار و احتمال  پایه ۱۱

ساعت ۱۶ فیزیک ۲  پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ زیست شناسی ۳  پایه ۱۲ تجربی

ساعت ۱۷ درس فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته ریاضی و فیزیک

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱ پایه دهم ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس جغرافیا ۲  پایه ۱۱ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی و آمار ۱  پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس تاریخ اسلام  ۲  پایه ۱۱ علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس فلسفه ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و‌معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس دانش فنی تخصصی سایزبندی و فناوری مواد-پایه ۱۲ رشته طراحی و دوخت لباس

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس دانش فنی  تخصصی ، خواص مهندسی سطوح -پایه ۱۲ رشته ساختمان

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11350کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11350/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-جمعه-۲۲/کپی شد!