جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه ۱۸ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمانی مدرسه تلویزیونی از شبکه آموزش و چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۸  فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس عربی  پایه ۹

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس ریاضی  پایه ۸

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس علوم تجربی  پایه ۷

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی  پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ بازی و ریاضی  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس شیمی ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۵ درس شیمی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس زبان انگلیسی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۶ شیمی  پایه ۱۲

ساعت ۱۶.۳۰ ادبیات فارسی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷ درس حسابان پایه ۱۲

ساعت ۲۲ درس زبان انگلیسی ۳  پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۳۰ درس فیزیک پایه ۱۲

شبکه ۴
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس منطق پایه ۱۰ رشته‌های علوم انسانی و‌ معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دری تاریخ ۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس عربی،زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

انتهای پیام/و

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس ریاضی ۳ پایه ۱۲ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس استاندارد نقاشی با آبرنگ پایه ۱۲ رشته چهره سازی  شاخه کاردانش

https://biknews.ir/11294کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11294/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-دوشنبه-4/کپی شد!