جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمانی  مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز جمعه ۱۵ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس تفکر و سبک زندگی  پایه ۸

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ ادبیات فارسی پایه ۹

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ۸

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱  بازی و ریاضی   پایه اول

ساعت ۱۱  تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش  پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰  فارسی و نگارش  پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی  پایه پنجم

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ فارسی و نگارش  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس ریاضی ۱ پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ درس ریاضی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۶ درس زمین شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ درس ریاضیات   پایه ۱۲ رشته علوم تحربی

ساعت ۱۷ درس ریاضیات گسسته   پایه ۱۲ رشته ریاضی

ساعت ۱۷.۳۰ درس فیزیک پایه ۱۲

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس جغرافیا ۲ پایه ۱۱

ساعت ۸.۳۰ تا ۹  درس جامعه شناسی پایه ۱۲

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی و آمار  پایه ۱۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ فلسفه پایه ۱۱

ساعت ۱۰  تا ۱۰.۳۰ درس عربی، زبان قرآن ۳  پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس طراحی و زبان بصری  پایه ۱۰ فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فیزیک پودمان ۴ پایه ۱۰ و ۱۱  شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ تاریخ هنر ایران  پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11228کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11228/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-جمعه-۱۵/کپی شد!