جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه ۱۰ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدر سه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و ۴ سیما برای روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش 

متوسطه دوره اول:

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ریاضی  پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ فرهنگ و هنر پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی پایه هشتم

برنامه دوره ابتدایی :

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی  پایه اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ فارسی و نگارش پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی ششم دبستان

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس عربی زبان قران پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ فیزیک ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۶ زمین شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ فیزیک پایه ۱۱

ساعت ۱۷ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ شیمی پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ عربی زبان قرآن ۱پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ روانشناسی پایه ۱۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ تاریخ اسلام ۳

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ قالیبافی درجه ۲ پایه ۱۰

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ ریاضی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ افترافکت رشته جلوه‌های ویژه تصویرسازی پایه ۱۲

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11164کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11164/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-یکشنبه-3/کپی شد!
6