اعلام برنامه‌های درسی روز هشتم فروردین شبکه های سیما

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز جمعه هشتم فروردین ماه ۱۳۹۹ به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس علوم اجتماعی پایه۷

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس فارسی  پایه۹

ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۸

دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی  پایه اول

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰فارسی ونگارش   پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ پیام ها  هدیه های آسمانی   پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣پیام هاوهدیه های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی ونگارش  پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس ریاضی۳پایه۱۲

ساعت١۵:٣٠ درس ریاضی۱  پایه۱۰

ساعت۱۶درس فیزیک پایه ۱۱

ساعت۱۶:۳۰درس زمین  شناسی  پایه١١

ساعت۱۷درس ریاضیات گسسته پایه ١٢

ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک۳پایه۱۲

شبکه۴

ساعت۸تا۸:۳۰درس اصول عقاید یک پایه۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس اصول عقاید۳پایه۱۲

ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی وآمار۲پایه۱۱

ساعت۹:۳۰تا١٠درس جامعه شناسی۳پایه۱۲

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و معارف قرآنی پایه۱۲

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی۳پایه۱۲

ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب پایه یازدهم

ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس پروژه ساخت رشته ماشین ابزارپایه۱۲

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11143کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11143/اعلام-برنامه‌های-درسی-روز-هشتم-فروردی/کپی شد!