جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه ۴ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش  و ۴ سیما برای روز دوشنبه چهارم فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش 

متوسطه دوره اول

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ علوم پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ عربی پایه هشتم

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ کتاب علوم تجربی و تفکر پایه اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ فارسی و نگارش چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۵ بازی و ریاضی ششم دبستان

متوسطه دوم

ساعت ۱۵ شیمی پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ ریاضی پایه ۱۱

ساعت ۱۶ زبان انگلیسی پایه ۱۱

ساعت ۱۶.۳۰ شیمی پایه ۱۲

ساعت ۱۷ فارسی ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ حسابان پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ احکام ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ جامعه‌شناسی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی آمار ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ شناخت مواد و مصالح ساختمانی پایه ۱۰

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ نرم‌افزار اداری پایه ۱۰

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ مبلمان اداری پایه ۱۲

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11086کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11086/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-دوشنبه-2/کپی شد!
6