جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه ۳ فروردین

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و ۴ سیما برای روز یکشنبه سوم فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش 

متوسطه دوره اول

ساعت ۹ تا ۹.۳۰  درس ریاضی پایه هفتم.

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ کار و فناوری پایه نهم.

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ ریاضی پایه هشتم

دوره ابتدایی 

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول دبستان

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ فارسی و نگارش سوم دبستان

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ علوم تجربی و تفکر چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۵ فارسی و نگارش ششم دبستان

متوسطه دوم

ساعت ۱۵ شیمی پایه ۱۰

ساعت ۱۵.۳۰ ریاضی پایه ۱۰

ساعت ۱۶ عربی و زبان قرآن پایه ۱۰

ساعت ۱۶.۳۰ فیزیک پایه ۱۲

ساعت ۱۷ عربی و زبان قرآن پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ شیمی ۳ پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول برنامه دروس رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ علوم و فنون ادبی پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ روانشناسی پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ عربی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ تاریخ ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ فلسفه ۲ پایه ۱۲

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ دانش فنی پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ استاندارد آشنایی با نرم افزار پایه ۱۱ شاخه کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ نقشه‌کشی فنی پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی حرفه‌ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11079کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11079/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-یکشنبه-2/کپی شد!