جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز پنجشنبه ۲۹ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)،جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش و ۴ سیما برای روز پنجشنبه ۲۹ اسفند ۹۸ اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

ازساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس ادبیات فارسی  پایه هفتم

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ مطالعات اجتماعی پایه نهم

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ کار و فناوری پایه هشتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ ادبیات فارسی پایه هشتم

دوره ابتدایی 

​​​​ازساعت ۱۰.۰۵ تا ۱۰.۴۰ فارسی و نگارش  پایه اول دبستان

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۲۰ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت ۱۱.۲۵ تا ۱۲ بازی و ریاضی سوم دبستان

ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ بازی و ریاضی پایه پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ پیام و هدیه‌های آسمانی ششم دبستان‌

متوسطه دوم

ساعت ۱۴.۴۰ تا ۱۵.۰۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی

ساعت ۱۵.۰۵ تا ۱۵.۳۰ تفکر و سواد رسانه‌ای پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۵.۵۵ شیمی ۲ پایه ۱۱ رشته‌های ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵.۵۵ تا ۱۶.۲۰ نگارش ۲ پایه ۱۱ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۶.۲۰ تا ۱۶.۴۵ ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی

ساعت ۱۶.۴۵ تا ۱۷.۱۰ فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه ۴ 

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ تاریخ اسلام ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته انسانی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ اقتصاد پایه ۱۰ رشته‌های علوم انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ کتاب متره وبرآورد رشته نقشه کشی معماری پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ کتاب حسابداری خرید و فروش پایه ۱۰ پودمان ۳ رشته حسابداری شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۲۵ کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی پایه ۱۱ پودمان ۴ شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ کتاب تولید و پرورش غلات پایه ۱۲ پودمان ۴ شاخه فنی حرفه‌ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/11023کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/11023/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-پنجشنب/کپی شد!