جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما و ۴ سیما برای روز سه‌شنبه ۲۷ اسفند اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

از  ساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ علوم تجربی  پایه هفتم.

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ زبان انگلیسی پایه هشتم

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ریاضی پایه نهم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ زبان انگلیسی پایه نهم

 دوره ابتدایی 

​​از ساعت ۱۰.۰۵ تا ۱۰.۴۰  قرآن و فارسی پایه اول دبستان

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۲۰ فارسی و نگارش دوم دبستان

ساعت ۱۱.۲۵ تا ۱۲ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی سوم دبستان

ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ قرآن و هدیه‌ها چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ فارسی و نگارش پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی ششم دبستان

متوسطه دوم

ساعت ۱۴.۴۰ تا ۱۵.۰۵ ریاضی ۱ پایه ۱۰ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی

ساعت ۱۵.۰۵ تا ۱۵.۳۰ نگارش ۱ پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۵.۵۵ فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی

ساعت ۱۵.۵۵ تا ۱۶.۲۰ ریاضی ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی

ساعت ۱۶.۲۰ تا ۱۶.۴۵ دین و زندگی ۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶.۴۵ تا ۱۷.۱۰ انسان و محیط زیست پایه ۱۱ تمام رشته‌ها

ساعت ۲۲ تا ۲۲.۲۵ ریاضی “آمار و احتمال” پایه ۱۱

ساعت ۲۲.۲۵ مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲

جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه ۴

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته انسانی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تاریخ ۲ پایه ۱۱ رشته انسانی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس اصول عقاید ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس علوم و معارف قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی‌حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ کتاب دانش فنی پایه ۱۰ پودمان ۴ رشته شبکه و نرم‌افزار رایانه شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ کتاب نقشه‌کشی فنی پایه ۱۰ شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۲۵ کتاب ریاضی ۱ پایه ۱۰ پودمان ۴ شاخه فنی‌حرفه‌ای

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ کتاب عناصر و جزئیات رشته نقشه‌کشی معماری پایه ۱۱ شاخه فنی حرفه‌ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/10987کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10987/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-سه‌شن-2/کپی شد!