جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز دوشنبه ۲۶ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول برنامه زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای مقاطع مختلف تحصیلی برای روز دوشنبه ۲۶ اسفند از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

متوسطه دوره اول

ازساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس زبان انگلیسی پایه هفتم

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ علوم تجربی پایه نهم

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ عربی پایه هشتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ علوم تجربی پایه نهم

دوره ابتدایی 

ازساعت ۱۰.۰۵ تا ۱۰.۴۰ علوم تجربی و تفکرپایه اول دبستان

از ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۲۰ علوم تجربی و تفکر دوم دبستان

ساعت ۱۱.۲۵ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم دبستان

ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ فارسی و نگارش چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ بازی و ریاضی پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ بازی و ریاضی ششم دبستان

متوسطه دوم

ساعت ۱۴.۴۰ تا ۱۵.۰۵  زیست‌شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۵.۰۵ تا ۱۵.۳۰ جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۵.۵۵ هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی

ساعت ۱۵.۵۵ تا ۱۶.۲۰ عربی زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته‌های تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶.۲۰ تا ۱۶.۴۵ عربی زبان قرآن ۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی

ساعت ۱۶.۴۵ تا ۱۷.۱۰ درس هویت اجتماعی پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و. یاضی

ساعت ۲۲ تا ۲۲.۲۵ زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

ساعت ۲۲.۲۵ ریاضیات گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی

شبکه ۴ سیما 

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس احکام ۱ پایه ۱۰  رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ جامعه شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته‌های انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ روانشناسی پایه ۱۱ رشته‌های انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۱۰ جامعه شناسی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس ریاضی و آمار ۳ پایه ۱۲ رشته انسانی و معارف اسلامی

رشته‌های فنی حرفه‌ای وکاردانش

از ساعت ۱۱ ۱۱.۳۰ کتاب تولید محتوای الکترونیک برنامه سازی  پایه ۱۰ رشته شبکه ونرم افزار رایانه شاخه فنی حرفه ای

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ زبان انگلیسی پایه ۱۰

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۲۵ کتاب توسعه برنامه سازی و پایگاه داده‌ها پایه ۱۱ رشته شبکه و نرم افزار

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۴ پایه ۱۲ رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی حرفه‌‌ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/10974کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10974/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-دوشنبه/کپی شد!