جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز یکشنبه ۲۵ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز یکشنبه ۲۵ اسفند اعلام شد.

متوسطه دوره اول

ازساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس ریاضی  پایه هفتم

از ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس کاروفناوری  پایه نهم

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ریاضی پایه هشتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس علوم تجربی پایه هفتم

 دوره ابتدایی 

​​​​ازساعت ۱۰.۰۵ تا ۱۰.۴۵ بازی وریاضی پایه اول دبستان

از ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۲۰ فارسی و نگارش پایه دوم دبستان

از ساعت ۱۱.۲۵ تا ۱۲ فارسی و نگارش سوم دبستان

از ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ علوم تجربی و تفکر چهارم دبستان

از ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ مطالعات اجتماعی پنجم دبستان

از ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ فارسی و نگارش ششم دبستان

متوسطه دوم

از ساعت ۱۴.۴۰ تا ۱۵.۵۰ درس  زبان خارجی ۱ پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۵.۰۵ تا ۱۵.۳۰ دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ رشته‌های ریاضی و تجربی

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۵.۵۵ حسابان ۱ پایه ۱۱ رشته ریاضی

ساعت ۱۵.۵۵ تا ۱۶.۲۰ زیست ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی

ساعت ۱۶.۲۰ تا ۱۶.۴۵ فیزیک ۳ پایه ۱۲ رشته تجربی

ساعت ۱۶.۴۵ تا ۱۷.۱۰ فارسی ۳ پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

ساعت ۲۲ تا ۲۲.۲۵ مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه ۱۲

ساعت ۲۲.۲۵ ادبیات فارسی پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

  جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه ۴

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ اصول عقاید ۱ پایه ۱۰ رشته معارف اسلامی

​​​​​​ساعت ۸.۳۰ تا ۹ ریاضی آمار ۲ پایه ۱۱ رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ عربی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم انسانی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم انسانی

ساعت ۱۰ درس تاریخ ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی و معارف اسلامی

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس عربی ۳‌ پایه ۱۲

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ کتاب دانش فنی تخصصی رشته شبکه و نرم‌افزار پایه ۱۲ پودمان ۴ رشته حسابداری مالی شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۲۵ استاندارد حسابداری تکمیلی پایه ۱۱ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ استانداردحسابداری صنعتی پایه ۱۲ رشته حسابداری مالی شاخه کاردانش

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/10961کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10961/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-یکشنبه/کپی شد!