جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز جمعه ۲۳ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما برای روز جمعه ۲۳ اسفند ماه اعلام شد.

متوسطه دوره اول

ازساعت ۹ صبح تا ۹.۲۵  درس مطالعات اجتماعی  پایه هفتم

ساعت ۹.۲۵ تا ۹.۵۰  ادبیات فارسی پایه نهم

ساعت ۹.۵۰ تا ۱۰.۱۵ مطالعات اجتماعی پایه هشتم

ساعت ۱۰.۲۰ تا ۱۰.۵۰ علوم تجربی پایه نهم

دوره ابتدایی

از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی اول دبستان

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ فارسی و نگارش دوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ قرآن و هدیه آسمانی سوم دبستان

ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ فارسی و نگارش چهارم دبستان

ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ قرآن و هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ فارسی و نگارش ششم دبستان

دوره متوسطه دوم

از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ رشته‌های علوم تجربی و ریاضی

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ درس کارگاه کارآموزی و تولید پایه ۱۰ رشته‌های تجربی و ریاضی

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ فیزیک ۲ پایه ۱۱ رشته تجربی

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ درس زیست شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ فیزیک ۳ پایه ۱۲  رشته ریاضی

شبکه ۴ سیما 

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۳۰ درس علوم و فنون ادبی ۱  پایه ۱۰ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ جغرافیا ۲ پایه ۱۱ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته‌های علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ ریاضی و آمار ۲ پایه ۱۱ رشته‌های علوم و معارف اسلامی و علوم انسانی

ساعت ۱۰ جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم انسانی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ عربی زبان قرآنی ۳ پایه ۱۲ رشته معارف اسلامی

دوره متوسطه دوم رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت ۱۱  تا ۱۱.۳۰ کتاب مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی پودمان ۴ پایه ۱۱ شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ کتاب تولید و پرورش غلات پودمان ۴ پایه ۱۲ شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۳ کتاب حسابداری بهای تمام شده و مالیاتی پایه ۱۲ پودمان ۴ رشته حسابداری شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۴ رشته تصویربرداری و جلوه‌های ویژه رایانه پایه ۱۲ شاخه کاردانش

انتهای پیام/و

 

https://biknews.ir/10929کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10929/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-جمعه-۲۳/کپی شد!