جدول زمانی آموزش تلویزیونی روز چهارشنبه ۲۱ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمان‌بندی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول

ازساعت۸صبح ۸:۲۰درس علوم تجربی پایه ۷.

ساعت ۸:۲۰تا۸:۴۵ صبح درس ریاضی پایه ۹

ساعت۸:۴۵ تا۹:۱۰ درس علوم پایه۸

ساعت۹:۱۰تا:۹:۳۰ درس ریاضی پایه۹

برنامه دوره ابتدایی :

ازساعت۱۰:۳۰تا۱۱کتاب بازی وریاضی پایه ۱.

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰کتاب بازی وریاضی  پایه ۲

از ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲کتاب فارسی ونگارش پایه۳

ازساعت۱۲:۲۰تا۱۲:۵۰کتاب بازی وریاضی پایه۴

از ساعت ۱۲:۵۰تا۱۳:۲۰کتاب علوم تجربی وتفکر  پایه۵

از ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۵۰کتاب بازی وریاضی  پایه۶.

متوسطه دوم:

ساعت۱۴:۳۰الی۱۵درس شیمی۱پایه۱۰رشته علوم تجربی و ریاضی.

ساعت۱۵الی۱۵:۳۰درس آمادگی دفاعی پایه۱۰تمام رشته ها.

ساعت۱۵:۳۰الی ۱۶درس زبان خارجی ۲پایه۱۱همه رشته ها

ساعت۱۶الی۱۶:۳۰درس فارسی ۲پایه یازدهم همه رشته‌ها.

ساعت۱۶:۳۰الی۱۷درس درس زبان خارجی۳پایه۱۲همه رشته‌ها.

ساعت۱۷الی۱۷:۳۰درس حسابان۲  پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

 ساعت۲۲:درس هندسه۳پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۲۲:۳۰تا۲۳درس زیست شناسی پایه ۱۲رشته تجربی.

 شبکه ۴

ازساعت۸صبح تا۸:۳۰درس تاریخ ۱پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۸:۳۰تا۹صبحدرس اصول عقاید۳  پایه۱۲رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹تا۹:۳۰درس عربی زبان قرآن ۱  پایه۱۰رشته  علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹:۳۰تا۱۰درس احکام۲پایه۱۱علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۰:درس احکام۳پایه ۱۲رشته علوم و معارف.

ساعت۱۰:۳۰تا۱۱:درس تاریخ اسلام ۳پایه ۱۲رشته های  علوم و معارف اسلامی.

رشته‌های فنی‌حرفه‌ای وکاردانش:

از ساعت ۱۱تا۱۱:۳۰درس  ریاضی۳پودمان۴پایه۱۱

ازساعت۱۱:۳۰تا۱۲درس زیست شناسی پایه۱۱

ساعت۱۳درس حسابداری خریدوفروش پایه۱۰پودمان۳شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۴حسابداری اموال وانبار پودمان۴پایه۱۱شاخه فنی حرفه ای

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/10882کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10882/جدول-زمانی-آموزش-تلویزیونی-روز-چهارشن/کپی شد!