جدول زمانی دروس تلویزیونی روز دوشنبه ۱۹ اسفند

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز دوشنبه ۱۹ اسفند ماه از طریق شبکه آموزش اعلام شد.

در شبکه آموزش طبق جدول زمانبندی ابتدا دروس دوره اول متوسطه (پایه های هفتم هشتم نهم) ازساعت ۸ تا ۹.۳۰

پس از آن از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۳.۵۰ دروس  ۶ پایه دوره ابتدایی

و در بخش آخر از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۷.۲۰ دروس دوره دوم متوسطه نظری (رشته‌های تجربی و ریاضی به ترتیب پایه های دهم، یازدهم دوازدهم) به شرح ذیل ارائه می‌شود:

دوره متوسطه اول

از ساعت ۸ صبح تا ۸.۲۵ درس پیام آسمانی پایه هفتم

از ساعت ۸.۲۵ تا ۸.۵۰ درس زبان پایه هشتم

از ساعت ۸.۵۰ تا ۹.۱۵ درس عربی پایه هشتم

از ساعت ۹.۱۵ تا ۹.۴۰ درس زبان پایه نهم

دوره ابتدایی

از ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

از ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت ۱۲.۲۰ تا ۱۲.۵۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ۱۲.۵۰ تا ۱۳.۲۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۵۰ بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم

از ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ زیست شناسی پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

از ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ جغرافیای ایران پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ هندسه ۲ پایه ۱۱ رشته‌ ریاضی

از ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ عربی ۲ پایه ۱۱ رشته‌های تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ عربی ۳ پایه ۱۲ رشته‌های تجربی و ریاضی

از ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ هویت اجتماعی پایه ۱۲ تمام رشته‌ها

از ساعت ۲۲ ریاضی گسسته پایه ۱۲ رشته ریاضی

از ساعت ۲۲.۳۰ تا ۲۳ هندسه ۳ پایه ۱۲

شبکه ۴

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان از طریق شبکه چهار سیما برای روز دوشنبه ۱۹ اسفند ۹۸ اعلام شد.

در شبکه ۴ فقط دروس متوسطه دوم نظری ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و دروس رشته‌های فنی حرفه‌ای و  کاردانش تدریس می‌شود.

از ساعت ۸ تا ۸.۳۰ صبح درس احکام ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس اخلاق ۲  پایه ۱۱ رشته  علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس جامعه شناسی ۱   پایه۱۰ رشته‌های ادبیات وعلوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰درس روانشناسی پایه ۱۱ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ۱۰  درس  جامعه شناسی ۲ پایه ۱۲

از ساعت ۱۰.۳۰  تا ۱۱ درس ریاضی و  آمار ۳ پایه ۱۲ رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

دروس فنی و حرفه ای و کاردانش 

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ درس  فیزیک

از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲درس شیمی۱ پودمان۴

از ساعت۱۳ کتاب توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده پایه۱۱( شاخه فنی حرفه‌ای)

از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴ کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پودمان ۴ پایه ۱۲ (رشته فنی حرفه‌ای)

انتهای پیام/و

https://biknews.ir/10863کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/10863/جدول-زمانی-دروس-تلویزیونی-روز-دوشنبه-۱/کپی شد!